Presentations from the seminarie 28th of September

A seminare was held in Uppsala on the 28th of September. You can find the agenda, a summary and the presentations below. 

The agenda

A summary of the seminarie

Summary

Fredrik Lundström, Energimyndigheten

Vad händer i EU? 

Anders Hollinder, Uppsala kommun

SolarCharge2020 - bra för Uppsala!

Per Wickman, Solelia

SolarCharge2020

Joakim Munkhammar, Uppsala universitet

Forskningsläget i projektet